به گزارش پارس نیوز، رزیتا غفاری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
نوستالژى یعنى این!!!!

#سریال_درقلب_من
#رزیتاغفارى
#لعیازنگنه
#پارساپیروزفر
#پویاامینى
#ثریاقاسمى
#مرحومه_حمیده_خیرابادى
#نادره
#حمیدلبخنده
#جمال_اجلالى

AndroidOnlineNewsImage (4)