به گزارش پارس نیوز، رزیتا غفاری نوشت :کمی صبر کن

حوصله کن….

حالا بخواب

تا فردا صبح

فرصت برای گریستن بر این روزگار بسیار است ! سید علی صالحی

اینستاگرام بازیگران 609

رزیتا غفاری