به گزارش پارس نیوز، صبا راد نوشت : چقدر هیجان دارم…فردا صبح خواهر عزیزم نى نى شو دنیا میاره…

شوق دیدن یه نوزاد پاک و معصوم که با عطر زندگى و آسمان قدم به این جهان میگذاره دلمو میلرزونه…دلگرمم به خداوند و دانش و مهر و لطف خانم دکتر مهدى زاده عزیز که تمام این ماهها براى خواهر عزیزم حکم خواهر بزرگتر رو داشته ودارن ممنونم خانم دکتر مهربووووون

 برامون دعا کنین

اینستاگرام بازیگران 609