به گزارش پارس نیوز، مهدی ماهانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
رها کن و بگذار بگذرد.
بدانید که هروقت یک حس منفی دارید، در حال مقاومت در برابر چیزی هستید.
آن زمان باید کشف کنید که در حال مقاومت در برابر چه هستید، و بعد
باید آن را به همان شکلی که هست بپذیرید.
این دست برداشتن از مقاومت، به طور خودکار انرژی شما را از منفی به مثبت تغییر می دهد.
به یاد داشته باشید
تا زمانی که مقاومت در برابر چیزی در زندگی شما وجود داشته باشد، شما باز هم مقدار بیشتری از همان چیز را جذب خواهید کرد.
رها کنید و بپذیرید.
این واقعیت را قبول کنید که این همین جوری هست و بگذارید همین جوری باشد
.
. ساعت ۹:۲۰ ،دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ ....یا حق

AndroidOnlineNewsImage (14)