به گزارش پارس نیوز،  کوروش سلیمانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
درست است! دیگر همه تقریبا فهمیده ایم که دنیا با همه ى زیبایى ها و لطف ها و مهربانى ها و دشت ها و دریاها و کوه ها و چشمه ها و آهوها و پرندگان و ماهى ها و همه ى قشنگى هاى اش "جاى رنج کشیدن" است، اصلاخوبى هاى اش هم از بس ناپایدار و فرّار هستند که تهِ تهِ شان تنها "رنج" مى ماند از آن ها و "غم" و "غبطه"و "غربت" ... حالا بعضى این رنج را صیقلى مى دانند که جلا مى دهد و زلالى مى بخشد و برخى آن را سرنوشتى مقدّر و دردناک مى دانند که راه گریزى از آن نیست ... در هر حال چیزى که در آن توافق وجود دارد اصلِ "بودنِ رنج" است در این حوالى ... براى کاهش این رنج اگر مى توانى کارى کنى، بسم ا...، اگر هم نمى توانى دستِ کم سعى کن براى دیگران و خودت این رنج را زیادتر نکنى، مردم گرفتارند، رحم کنیم به هم ... همین و زیاده عرضى نیست. قربانِ تان ... .
•••
اینجا خانه ى عمه ى وسطى ام است. دوقلوهاى اش به دنیا آمده اند و ما هم آمده ایم براى عیادت و تبریک ... سال ٥٨ است؛ من جلوى تلویزیون مبله اى که به رسم آن روزگار پیراهن دارد ایستاده ام ... حضورِ پنکه مى گوید که زمان باید حوالى تابستان باشد ... به شدت خجالتى ام و بلد هم نیستم جلوى دوربین چه کار باید بکنم، راستش ما آن زمان دوربین نداشتیم و این دوربین یکى از اقوام باید باشد که در آینه کمى از دست و فلاش دوربین اش پیداست اما نمى دانم کدام عزیز است ... تا جاییکه مى شده مرتب ام ، پاهایم را به هم چسبانده ام و دارم به سختى سعى مى کنم خنده ام که از سر حالتى گنگ دارد مى آید را کنترل کنم ... عکس گرفته شد و من حالا بعد از چندین سال آن را دارم براى اولین بار با دقت همراه شما مى بینم ... .
•••
آن وقت ها نمى دانستم دنیا جاى چیست، کاش هنوز هم نمى دانستم ...

AndroidOnlineNewsImage (12)