به گزارش پارس نیوز، حنا فردین و امیرعلی دانایی حاضر در بازارچه خیریه بهنام دهش پور.

چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی؛