به گزارش پارس نیوز، ساره بیات و سلفی در اتاق گریم که خبر از کار جدید رو میده.

چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی؛