به گزارش پارس نیوز،  نعیمه نظام دوست با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
اتوپیا داستان آرمان شهر دروغین است.
هرشب ساعت ٢٠:١٥ در تماشاخانه دیوار چهارم. 

AndroidOnlineNewsImage (8)