به گزارش پارس نیوز، لیلا اوتادی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
این روستای زیبا #دوسیران یا #دوست_ایران #کازرون که ۷۰۰سال پیش هفت برادر بدلیل ظلم حاکمشان از دیار شام به اینجا میان و اقامت میکنند وقلعه ای میسازند که به گفته ساکنین ازطرف میراث فرهنگی مبلغ۹۵ملیون بودجه برای بازسازی ومحافظت قلعه تخصیص پیدا کرده ومتاسفانه مجری طرح تنها با زدن کاهگل روی سقف وهزینه کمتر از۱۰ملیون کاررو جمع میکنه و سقفهای قلعه درحال فروریزی هست.هرساله اروپاییانی که این روستای زیبارو میشناسن به اینجا سفر میکنند ومتاسفانه خود ما کمتر اطلاع داریم ازین فضاهای بینظیر...به امید آبادسازی جای جای ایران عزیز ، (من وکارگردان محترم مستند آقای فاطمیان)

AndroidOnlineNewsImage (7)