به گزارش پارس نیوز، حمید عسکری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
بعد از مدتها دیدار با رفیق دوست داشتنی

AndroidOnlineNewsImage (15)