به گزارش پارس نیوز، السا فیروزآذر با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
کنسرت بسیار جذاب آقای رضا صادقی عزیز
زنده باد عشق 

AndroidOnlineNewsImage (11)