به گزارش پارس نیوز،  گلاب آدینه با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
بچه ها هر قدر هم که بزرگ بشن باز برای پدر مادرشون بچه اند.خداوند نگه دارشون باشه

AndroidOnlineNewsImage (3)