به گزارش پارس نیوز، «جان لجند» در رقابت با پسر کوچولویش که تازه نه ماهه شده است این عکس را گرفت.

در اینستای ستاره‌های خارجی چه خبر است؟ (۱۷۰)