به گزارش پارس نیوز، عکسی از کنسرت موسیقی نیما رئیسی منتشر شده است

رییسی