به گزارش پارس نیوز، آنا نعمتی بازیگر کشورمان عکس های جدیدی ازخودش را منتشر کرد.

این بازیگر 41 ساله درحال سفر به نقاط مختلف ایران می باشد.

آنا نعمتی نوشت:

*****

تنها مسیر غیر ممکن مسیری است که هنوز شروع نکرده ای!

غیرممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط آدم های کوچک استفاده میشود...


آنا نعمتی در حال سفر

آنا نعمتی در حال سفر


تیپ آنا نعمتی در حال سفر

تیپ آنا نعمتی در حال سفر


چهره آنا نعمتی

چهره آنا نعمتی