به گزارش پارس نیوز،  فرزاد حسنی و پرستو صالحی در اولین کنسرت موسیقی نیما رییسی.
عکس: الهه کریمی

AndroidOnlineNewsImage (9)