به گزارش پارس نیوز، گلشید بحرایی نوشت : آنچه را بخشیدم هم اکنون دارم

آنچه را خرج کردم داشتم

و آنچه را واگذاشتم و نبخشیدم، در حقیقت همه اش را باختم..

خوشبخت ترین آدم کسی هست که رفتار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی..

خوشبخترین باشید.

عکس از سپیده ساداتى

اینستاگرام بازیگران 608

گلشید بحرایی