به گزارش پارس نیوز، علیرضا رئیسى با انتشار این عکس نوشت: دیوار خانه پدرى.

AndroidOnlineNewsImage (1)