به گزارش پارس نیوز، شبنم قلی‌خانی با انتشار این عکس نوشت:  ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم گر ز داغ هجر او دردی است در دل‌های ما ز آفتاب روی او آن درد را درمان کنیم چون به دست ما سپارد زلف مشک افشان خویش پیش مشک افشان او شاید که جان قربان کنیم #مولانا 

AndroidOnlineNewsImage (6)