به گزارش پارس نیوز،  مصطفی و مجتبی بلال حبشی، دو قلوهای مو فرفری «پایتخت» در کنار مادرشان را مشاهده می کنید

AndroidOnlineNewsImage (2)