به گزارش پارس نیوز، فرهنگستان زبان و ادب فارسی روز گذشته (۱۲ اسفندماه) دومین دفتر اشعار منتشر نشده نیما یوشیج را به تصحیح سعید رضوانی منتشر کرد.


«نوای کاروان» ۸۲ اثر شعری از مهم‌ترین نماینده مدرنیسم در شعر فارسی را دربرگرفته که پیش از این منتشر نشده بودند. مهم‌تر از همه این­که در «نوای کاروان» برای نخستین بار نمونه­‌هایی از اشعار بی­‌وزن نیما عرضه شده‌­اند.

پیش از این هرگز شعر بی­‌وزنی از نیما منتشر نشده بود و هیچ­‌یک از منتقدان و صاحب­‌نظران نیز از وجود چنین آثاری درمیان اشعار نیما سخن نگفته بودند.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیش از «نوای کاروان» دفتر «صد سال دگر» را که نخستین دفتر از اشعار منتشرنشده نیما یوشیج است، به تصحیح سعید رضوانی و مهدی علیائی مقدّم، براساس دست‌­نوشته‌­های نیما (محفوظ در فرهنگستان) منتشر کرده بود.
 
«نوای کاروان»، اثر نیما یوشیج به تلاش سعید رضوانی در ۲۵۶ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و به‌بهای ۳۷هزارتومان از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است.