به گزارش پارس نیوز، هدی زین العابدین با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

رویاهات که محدود شد زندگیت محدود میشه

زندگیت که محدود شد به کم قانع میشی

به کم که قانع شدی... دیگه هیچ اتفاق جدیدی تو زندگیت نمیوفته..

 

هدی زین العابدین