به گزارش پارس نیوز، عباس جمشیدی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (8)