به گزارش پارس نیوز، شبنم مقدمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
این عکس، شبیه رویای همیشه ی من است، که تویش، لبخند و چشمْ خند و گل و لطافت ، کنار همند... توی رویای من، آدم ها زیبا و بی ادعایند...همیشه می خندند، پرتوان اند...پیر نمی شوند، نمی میرند...هستند همین جور ، برای خودشان و همدیگر...توی رویای من...شعر ِ لبخند از چشم ها می تراود...و چشم ها و‌دل ها پر از زندگی ست...خیلی سال است، زندگی کردن در رویاهای خوش را، به زیستن در دنیای تلخِ واقعی ، ترجیح می دهم...کاش می شد که مدام باشد، زندگی در رویا را می گویم...نمی شود...نه...نشد، نمی شود .

عکس، واضح است که روتوش شده، گرنه صورت من که هیچ ،صورت هیچ بنی بشری به سن من، این همه صاف و بی نقص نیست.شاید دلیل رویاگون بودنش هم ، همین بی نقص بودنش است. در رویاهای ما، همیشه، همه چیز بی نقص است، همین است که رویاهامان شیرین و خواستنی اند.
عکس از : وحید مشایخی.
دی ماه ۹۷. تهران

AndroidOnlineNewsImage (2)