به گزارش پارس نیوز، خاطره اسدی این عکس را در صفحه اش منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (19)