به گزارش پارس نیوز، آنا نعمتی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
#گاهی_به_آسمان_نگاه_کن روزگار سختیست ، میدانم ، شکنجه است که هم نوع خودت را گرفتار روزمرگی زندگی ببینی ، برای لقمه نانی سر سفره ، برای فرزند بی گناهی که در دوره سخت و پیچیده ای از زمان به زمین دعوت شده .
میدانم ، میدانیم ، میگوئیم خدا یا رحم کن ، و،،، همه انچه را که میدانیم ولی انگار نمیدانیم .
ولی برادرم ، خواهرم ، دخترم ، پسرم ، پدر ، مادر ، امید ، امیدت رو از دست نده ، گاهی به اسمان نگاه کن ،

AndroidOnlineNewsImage (16)