به گزارش پارس نیوز، حدیث میرامینی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
معجزه برای کسانی اتفاق می‌افتد که به آن اعتقاد دارند

AndroidOnlineNewsImage (3)