به گزارش پارس نیوز، ساعد سهیلی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
احترام گذاشتیم فکر کردند نمی فهمیم!
توجه کردیم و خیال کردند گدای محبتیم!
چون می گذرد غمی نیست.
تا بگذرد درد کمی نیست...

AndroidOnlineNewsImage (2)