به گزارش پارس نیوز، «حمید فرخ نژاد» با انتشار عکس زیر در صفحه شخصی اش نوشت:

آفرودیاش صلوات.

 

اینستا