به گزارش پارس نیوز، ژاله علو و جمشید مشایخی در اختتامیه یک رویداد سینمایی.

AndroidOnlineNewsImage (1)