به گزارش پارس نیوز،  این هم یک عکس بامزه از «مایلی سایرس» و «لیام همزورث» که قبل یا شاید هم بعد از رفتن به مهمانی قبل از اسکار «شنل» گرفته اند.

در اینستای ستاره‌های خارجی چه خبر است؟ (۱۷۰)