به گزارش پارس نیوز، سید جواد رضویان با انتشار این عکس نوشت: به نام حضرت حق؛ حالا که میروی همراه جاده ها برگرد و پس بده تنهایی مرا بی خاطرات تو بی آرزوی تو دل را کجا برم شب گریه را کجا. ابتداى آرامشت باشه رفیق. تسلیت به همسر گرامى، فرزندان و مخصوص جناب سیروس الوند و شما هنر دوستان عزیز،. تن شما سلامت. یاحق

AndroidOnlineNewsImage (9)