به گزارش پارس نیوز، «لیام پین» در سفر به ایتالیا برای حضور در هفته مد میلان را مشاهده می کنید

در اینستای ستاره‌های خارجی چه خبر است؟ (۱۷۰)