به گزارش پارس نیوز، وحید ایمانی با انتشار این عکس نوشت: همه ما اولین بار عاشق مادرهایمان میشویم و اوست که برای نخستین بار احساس را برایمان معنی میکند.
مادر است که با تو دوباره متولد می‌شود، با تو گریه میکند، با تو زمین میخورد، با تو دوباره به مدرسه میرود، با تو میخندد و با تو عاشق میشود!!
و کلمات چه ذلیلانه در توصیف او عاجز میشوند و به مقام والایش تعظیم می‌کنند.
همهء روزهای سال روز مادر است؛
هر روزی که با صبحانهء او شروع شود؛
هر روزی که میان در می‌ایستد و پس از خداحافظی میگوید: خدا بهمرات؛
هر روزی که اواسطش تلفن کند و نگران ناهار خوردنت باشد؛
و هر روزی که تو دلخسته باشی و او به سجاده اتاقش پناه ببرد و برایت دعا کند...
همهء این روزها می‌شود روز مادر !!
و وای به روزی که نباشد ؛ که اگر نباشد، نوری نیست که روز را برایت بسازد و از آن پس همیشه " شب " است، حتی اگر خورشید در میانه آسمان باشد...
روزت مبارک حضرت جانان من.

AndroidOnlineNewsImage (3)