به گزارش پارس نیوز، سلفی هواپیمایی صبا راد و مانی رهنما قبل از تیک آف به سمت مشهد را می بینید

چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی؛