به گزارش پارس نیوز، عکس میخکوب شده در افق «احسان روزبهانی» افتخار بوکس ایران در چابهار.

AndroidOnlineNewsImage (22)