به گزارش پارس نیوز،  بهنوش بختیاری با انتشار این عکس نوشت: مادر.... من بمیرم الهی اگه غصه م داره آبت میکنه مادر... نباشم که روزی چشاتو نبینم‌... اخه تو چشات عکس خداس.... مادر... تمام زندگیم مال تو... دارو ندارم مال تو... مادر جماعتی که اشک تورو در میارن.. نمیدونن با کی طرفن.. که بابت هر قطره اشکت سالها باید تاوان بدن.. نمیدونن خدا تو رو بغل کرده و لالایی برات میخونه.. مادرم.. روح مادر بزرگم در آرامش که تو بعد بیست و چهار سال هنوز باور نداری که رفته... مادرهمه روزا مال توست... هر روز مبارکت... ازت معذرت میخوام که بخاطر ما از آرزوهات گذشتی و جوانیتو برامون گذاشتی.... سادات خانم... احترام تو قد خدا واجبه... تو خط قرمزمی.. تو قسم راستمی... دوستت دارم مادر... روزت مبارکککککک عشق تمام مادران رفته ن..مادران شهدا.....مادران داغدار... و مادرانی که هم پدرن... هم مادر.

AndroidOnlineNewsImage (15)