به گزارش پارس نیوز، پوران درخشنده با انتشار این عکس نوشت: مادرم روزت مبارک همیشه در لحظه لحظه زندگیم هستی و دعای خیرت بدرقه راهم... این روز رو به همه مادران و زنان سرزمینم تبریک میگم دست مهربانتان را میبوسم.

AndroidOnlineNewsImage (10)