به گزارش پارس نیوز، سارا روستاپور با انتشار این عکس نوشت: روز مادر نهال غافلگیرم کرد. عجب روز خوبى شد برام...ممنونم از مامانم و دوست عزیزم سپیده که برام خاطره ساز کردن.

AndroidOnlineNewsImage (6)