به گزارش پارس نیوز، لادن سلیمانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
برای کشفِ اقیانوس های جدید باید جرات ترکِ ساحل را داشت این دنیا، دنیای تغییر است نه تقدیر! ژان پل سارتر

AndroidOnlineNewsImage