به گزارش پارس نیوز، بهار ارجمند با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 

بیاد بچه‌گی‌هام این شعر رو انتخاب کردم مامان جونم که در چنین روزهایی این شعر رو دکلمه میکردم و تو کیف می‌کردی ( حکایت سوسکه‌اس دیگهههه)،و همچنان هم 

ای مادر عزیز که جانم فدای تو
قربان مهربانی و لطف و صفای تو

هرگز نشد محبت یاران و دوستان
هم پایه محبت و مهر و وفای تو

مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست
این سینه خانه تو و این دل سرای تو

ای مادر عزیز که جان داده ای مرا
سهل است اگر که جان دهم اکنون به پای تو

خشنودی تو مایه خشنودی من است
زیرا بود رضای خدا در رضای تو

گر بود اختیار جهانی به دست من
می ریختم تمام جهان را به پای تو

شاعر: ابوالقاسم حالت .
روزت مبارک مادرِ مادراااا
.

AndroidOnlineNewsImage