به گزارش پارس نیوز، حمید فرخ‎نژاد با انتشار این عکس نوشت: قاسم. ارتفاع پست.

AndroidOnlineNewsImage (6)