به گزارش پارس نیوز، محسن میری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
من همونیم که امروز انجام میدم
نه اونی که تصمیم دارم فردا باشم

عکس از روناک عزیزم

AndroidOnlineNewsImage