به گزارش پارس نیوز، رضا صادقی نوشت:
مردم نازنین و با محبت جزیره خارگ ، این همه عشق و تا اخر عمرم فراموش نمیکنم ، استقبال پر از عشق قطعا از مردم دریا بعید نیست اما خوشحالی من از داشتن شماها در کنارم بدون وصفه ... تشکر از شهرداری جزیره خارگ خصوصا اقای صفایی که تمام قد برای شادی و لبخند این مردم ایستاد و حمایت کرد ....
به امید دیدار دوباره ما کنار همین دریای عاشق ، خلیج فارس ...

AndroidOnlineNewsImage (10)

AndroidOnlineNewsImage (11)