به گزارش پارس نیوز، کیتی پری با اورلاندو بلوم نامزد کرد. کیتی پری ۳۴ ساله و اورلاندو بلوم ۴۲ ساله پس از سه سال رابطه، روز گذشته و در روز ولنتاین با برگزاری مراسمی خانوادگی، نامزدیشان را جشن گرفتند.

کیتی پری نامزد کرد

کیتی پری نامزد کرد