به گزارش پارس نیوز، شهره سلطانی نوشت : دانی از زندگی چه میخواهم ؟ من تو باشم تو پای تا سر تو

زندگی گر هزار باره باشد

بار دیگر تو بار دیگر تو

#فروغ_فرخزاد

سالگرد ازدواجمون هم مبارک یار من ، یاور من

اینستاگرام بازیگران 592