به گزارش پارس نیوز، «عامر خان» با این عکس حمایت خود را از جنبش «هندوستان بدون مواد مخدر» اعلام کرد.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (168)