به گزارش پارس نیوز، تینا آخوندتبار نوشت : روشن است که خدا شخص نیست، خدا یک فرایند است.سخت افزارِ مغز انسان به ترتیبى برنامه ریزى شده که خدا را بیابد.تا این کار را انجام ندهید، نمى دانید که هستید.

اینستاگرام بازیگران 588

تینا آخوندتبار