به گزارش پارس نیوز، سیروان خسروی نوشت : عکس یادگارى پس از ضبط صداى عزیز ویسىِ عزیز براى آهنگ “جاى من نیستى”. به قول زانیار کُردى ترین همکارى من و زانیار

اینستاگرام بازیگران 588