به گزارش پارس نیوز، سحر جعفری جوزانی نوشت :اى کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزى که بدان مى نگرى ( آندره ژید ) عکاس ( منصور جهانى )

اینستاگرام بازیگران 589

سحر جعفری جوزانی